Om din välfärd

Din välfärd

De senast 20 åren har det hänt mycket inom vård, omsorg och skola både när det gäller mångfald och valfrihet. Med anledning av de diskussioner kring privata företag i välfärden som pågår nu har Svenskt Näringsliv tagit fram skriften Din välfärd.  

Skriften består av insamlade berättelser från företagsamma människor som varit med och utvecklat den svenska välfärden och fakta om hur utvecklingen sett ut.  

Det är mycket intressant läsning som förhoppningsvis bidrar till en mer konstruktiv diskussion och en vilja att förbättra kvaliteten och utöka mångfalden!