Migrationsverket skärper reglerna för arbetstillstånd

Efter årsskiftet skärpte Migrationsverket reglerna för vissa branscher, till exempel städ, service och bemanning, i samband med nya ansökningar om arbetstillstånd.

De nya reglerna innebär att företaget i samband med ansökan om arbetstillstånd ska kunna visa (exempelvis med bankgaranti, checkkrediter etc) att lön kan garanteras för minst tre månader, och att arbetstagaren har informerats om anställningsvillkoren. Arbetsgivare som redan tidigare har anställt personer från länder utanför EU som fått arbetstillstånd, ska i samband med den nya ansökan kunna visa dokumentation på att löner, försäkringar och arbetsgivaravgifter har betalats för dessa. Om ett utländskt företag anställer i Sverige måste företaget ha filial i Sverige.

Reglerna trädde i kraft 16 januari 2012 och gäller kontroller vid ansökningstillfället.

Mer information (länk till Migrationsverkets hemsida)