Låt 2012 bli året då vi bejakar det nya

Låt oss bejaka det nya

Förväntningarna på 2012 utifrån tjänstesektorns perspektiv kan väl snarast beskrivas med skräckblandad förtjusning.  Den förväntade lågkonjunkturen med en eventuell finanskris utlöst av skuldkrisen i flera europeiska länder kommer, om den kommer med full kraft, påverka allt och alla inklusive tjänstesektorn. Samtidigt är tjänstesektorn en fortsatt succé i termer av nya jobb och tillväxt i pengar och människor.

Min gissning är att tjänsteföretagen återigen kommer visa sig bli räddaren i nöden för jobben när näringsklimatet blir bistrare. En diversifierad kundkrets med servicetjänster till individer och hushåll, företagstjänster och offentlig sektor som köpare ger en riskspridning som lindrar effekten av en lågkonjunktur.

2012 kan också komma att visa sig bli det år då en djupare förståelse för tjänstenäringarnas betydelse sprider sig i befolkningen.  Våra undersökningar visar att människor i dag förknippar tjänstesektorn med framtid, bra och nya jobb och attraktivitet. Samtidigt som man har en gammal verklighetsuppfattning om  hur basen för vårt välstånd ser ut.

Det tragiska sista kapitlet om SAAB Automobil i Trollhättan symboliserar industrisamhället förlorade oskuld. Den extrema mediala och politiska fixering vid att rädda något som varit förlorat en lång tid visar hur svårt vi ibland har att släppa det gamla i stället för att bejaka den nya som växer fram. Strukturomvandling är ett ord som beskriver något nödvändigt i ett samhälle som vill utvecklas och ge medborgarna både välstånd och trygghet. Men det är också ett ord som på individnivå är en omskrivning för arbetslöshet, otrygghet, besvikelse.

Låt 2012 bli året då vi med öppna ögon kan se det nya som växer fram och bejaka det och inte väjer för att säga att kejsaren är naken även om det är en obehaglig sanning.

Under nästa år kommer våra politiska beslutsfattare komma upp till bevis när det gäller sin syn på vad som kan utveckla Sverige. En forsknings och innovationsproposition ska antas. Pengar ska fördelas och strukturer ska ses över.  Kommer den ta ut en ny riktning eller kommer den rulla i samma gamla trygga hjulspår? Kommer de näringar som numera gör Sverige rikt och ger folk jobb fortfarande betraktas som ointressanta ur forskningssynpunkt med avsaknad av goda forskningsmiljöer eller kan vi hoppas på insikten att den miljon svenskar som i dag jobbar i de kunskapsintensiva tjänstenäringarna sysslar med något som kan vara värt att stödja och utveckla på våra högskolor och universitet?

Under året kommer Almega, med en dåres envishet, fortsätta att plädera för behovet av en översyn av vårt skattesystem. Det är nu mer än 20 år sedan vi gjorde en genomgripande reform.  Vi kommer beskriva det lapptäcke som skattesystemet nu är liksom beskriva behovet av förändring genom en bredare diskussion i spannet tjänster-människor-skatter. Därför vill vi släppa in fler röster i skattedebatten utöver den grupp av självutnämnda experter som oftast uttalar sig.  Skatter angår oss alla, berör oss alla och kan såväl hindra som utveckla.

Vår utgångspunkt är att Sverige i dag lever på kunskap som oftast mäts i arbetade timmar. Därför är det olyckligt att just arbetade timmar så tydligt ligger till grund för beskattning hos såväl individer som företag.  Trots allt har det hänt en hel del  de senaste 20 åren, bara det borde vara underlag nog för en genomgripande skattereform.

Det är en förmån att få jobba med så många spännande frågor i så många spännande branscher som vi har inom Almega. Ofta är de som debatteras och ifrågasätts mest också de som utvecklas snabbast och förändrar samhället och människors vardag till det bättre.

Tjänsteföretagen i fronten av utvecklingen. Jag ser fram mot 2012!