Konkurrens mellan fack­förbund orsakar varsel

Villkorsdumpning säger GS-facket när det i själva verket handlar om rädsla för medlemstapp. Bytet av kollektivavtal innebär inga som helst förändringar för de anställda inom Strålforsbolagen.

– Det handlar om en gränsdragningstvist mellan två fackliga organisationer inom LO, GS-facket samt SEKO. GS-facket är helt enkelt oroligt att tappa medlemmar till ett annat LO-förbund, säger Almegas vd Jonas Milton.

GS-facken har varslat de två Strålforsbolagen Strålfors AB och Strålfors Svenska AB om total arbetsnedläggelse från och med den 8 februari kl 13.00. GS-facken antyder i sitt varsel att de anställda kommer att stå utan kollektivavtal. Detta stämmer inte. De anställda erbjuds oförändrade anställningsvillkor i samband med byte till ett annat kollektivavtalsområde som tecknas mellan Almega Tjänsteförbunden och LO-förbundet SEKO

– Det är helt orimligt att GS-facket varslar vid denna typ av gränsdragningskonflikt. Det väcker återigen frågan om balansen i konfliktsystemet, säger Jonas Milton.

Förytterligare information:

Jonas Milton
vd Almega
tfn: 070-345 69 74

David Wästberg
presschef Almega
tfn: 070-345 68 59