Färre JO-anmälningar

Färre JO-anmälningar

I dag presenterar Försäkringskassan glädjande siffror på att antalet anmälningar till Justitieombudsmannen, JO.  Antalet anmälningar har minskat från 793 (2010) till 473 (2011).

Det är glädjande för att i varje enskilt fall så är den en person som känner sig felaktigt behandlad. Antalet anmälningar har sjunkit numerärt men däremot inte procentuellt, utan där har det ökat.

För utredningen Hållbara försäkringar finns det en utmaning att komma fram till ett system som är enkelt att använda för den som är satt att fatta beslut. Men det måste också vara ett rättssäkert system och ett system som är lätt att förstå för den som omfattas av det. Här i ligger svåra frågor som  till exempel på vad ska den sjuklönegrundande inkomsten baseras.

Det är viktigt att utredningen vågar tänka nytt, inte bara när det gäller tydlighet utan även hur systemet ska se ut. Almega har presenterat en vision av en sammanhållen sjuk och arbetslöshetsförsäkring  som ett försök att tänka nytt och hitta ett system som är anpassat till det arbetsliv vi har idag men framförallt det som ligger framför oss och där vi som enskilda säkerligen kommer att byta branscher, uppgifter och vara såväl anställd om uppdragstagare.

Sett i det perspektivet så är kvalitetshöjningen med färre JO-anmälningar ett litet men ack så viktigt steg.