Det är så vi skapar tillväxt

På Sacos seminarium Så skapar vi tillväxt så har i dag flera forskare visat på utvecklingen för akademiker som företagare. Intressant är att en mycket stor andel börjar företagandet på deltid. Det är ett argument för att Hållbara försäkringar måste komma med ett förslag som underlättar att både vara företagare och anställd men också att växla mellan att vara anställd och uppdragstagare.

Vårt förslag till omställningsförsäkring är en lösning där vi menar att den ska omfatta alla yrkesverksamma med möjlighet för företagare att genom en aktiv handling avstå.