Allt är inte som man tror!

Allt är inte som man tror

I media talas det ofta om att sjukpenningen är låg. Förvisso är det så att sjukförsäkringen har ett tak för den sjuklönegrundande inkomsten som ligger betydligt under de 80 procent av lönen som den är tänkt att ersätta. Men det intressanta i den debatten är att en stor del av dagens yrkesverksamma dessutom omfattas av någon kollektivavtal.

Enligt Alecta omfattas ungefär 90 procent av Sveriges löntagare av kollektivavtal, men ny undersökning visar på stora kunskapsbrister om sjukförsäkring hos dessa. Alectas enkät har besvarats av sådana som omfattas av kollektivavtal och trots detta är det 41 procent som svarar nej på frågan om arbetsgivaren betalar en försäkring som kompletterar Försäkringskassans ersättning vid sjukskrivning. 34 procent svarar vet ej.

En viktig uppgift för arbetsgivarna blir att bättre förklara hur systemen fungerar. Samtidigt har den enskilde ett ansvar att veta vika rättigheter som följer av anställningavtalet.

Utredningen Hållbara försäkringar bör i sitt arbete när ersättningsnivåer diskuteras ha med förmåner enligt kollektivavtal.

Samtidigt kan man idag läsa på Svenskt Näringslivs hemsida om två företagare som startade eget aktiebolag och därmed blev av med SGI:n.

Att vandra mellan att vara anställd och  företagare kommer att bli allt mer vanligt. Därför föreslår Almega i vårt förslag till omställningsförsäkring att den ska omfatta såväl företagare som anställda men med en möjlighet för företagare att avstå. Hade den försäkringen funnits idag hade inte dessa två företagare hamnat utanför systemet.

Tänk på det, ni som sitter och utreder.