Tjänsteproduktionen faller från toppnivå

Almegas tjänsteindikator visar att tjänsteproduktionen har börjat falla under fjärde kvartalet i år, efter att ha nått en ny toppnivå under tredje kvartalet. Tjänsteindikatorn visar härmed en vändpunkt för tjänsteproduktionen, som indikerar att konjunkturen nu vänder nedåt för tjänstesektorn.

Även Almegas arbetsmarknadsindikator speglar en vikande konjunktur under fjärde kvartalet, då sysselsättningstillväxten inom den privata tjänstesektorn mattas av
ytterligare. Men efterfrågan ökar fortfarande, om än i allt färre företag. Inom de branscher där tillväxten varit högst dämpas personalökningen även av svårigheter att hitta rätt kompetens på arbetsmarknaden.

Almegas prisindikator visar på ett trendbrott då den nu indikerar att tjänsteföretagens försäljningspriser totalt sett ökar i en långsammare takt. Detta gäller både inom handel och övriga tjänstenäringar.

Ladda ned rapporten (PDF)