Skräp in – skräp ut

Det brukar vara en rätt gångbar regel för det mesta. Har man dåliga råvaror blir maten inte god, hur mycket man än trixar vid spisen.

Samma sak för till exempel äldreboenden. Om en privat aktör tar över en verksamhet av kommunen – många gånger för att den fungerar dåligt – så måste den nya entreprenören ta över den gamla personalen. Enligt Las tar den tidigare personalen vid en övergång till annan arbetsgivare med sig sina rättigheter till den nya. Det gäller till exempel sådant som anställningsförhållanden och regler om uppsägning.

Även här blir det i många fall skräp in – skräp ut. Att den kommunala verksamheten fungerade dåligt från början beror för det mesta på att personalgruppen inte fungerat. Det kan vara medarbetare som brister i kompetens eller som helt enkelt missköter sig. Det kan vara en destruktiv arbetskultur som tillåtits bre ut sig på arbetsplatsen.

Allt detta får den nya entreprenören ta över. Då ska det krävas mycket för att vända utvecklingen.