Rätt folk på rätt plats vid rätt tid

Idag är omvandlingstrycket på företagen  högt. Konjunktur och affärsförutsättningar ändras ständigt och företagen måste snabbt kunna ställa om sin produktion efter nya situationer.

Det här ställer krav på att arbetsstyrkan snabbt och smidigt kan anpassas.

Det gäller även nya förutsättningar på arbetsmarknaden om man jämför med det gamla industrisamhället. Hur många år du arbetat på ett företag är inte längre en bekräftelse på att du gör ett bättre jobb än dina kollegor. 

Därför fungerar inte de gamla reglerna om turordning om anställningstid i vårt moderna samhälle. Las måste reformeras så att företag kan säkra att nyckelpersoner får vara kvar vid driftsinskränkningar!

Almega vill ha regler så att man på ett förutsägbart och snabbt sätt kan ställa om arbetsstyrkan efter vad som behövs för ett sunt företag. Det behövs därför nya regler för omställning som bygger på företagens behov och de anställdas behov av anställningsbarhet.

Läs Almegas sex övriga punkter på nödvändiga förändringar för att skapa bättre förutsättningar på arbetsmarknaden: Frysta ingångslönerLokal lönebildning i fler avtal och inga individgarantier, Löne- och företagsutveckling måste gå hand i hand, Människor vill ha inflytande över sin lön, Moderna människor vill ha moderna avtal, Alla har rätt till lön men inte till löneutveckling