Ny forskningspolitik måste fungera för tjänstesektorn

Sverige behöver en nationell tjänsteforskningsstrategi som också bygger på tjänsteföretagens behov och logik. Grunden måste läggas för nästa generation av företag som ska bygga Sveriges ekonomiska framtid.

Tjänster dominerar idag vår ekonomi. Men när framtidens forskningspolitik ska utformas, så blir de branscher som har en lång historia och en väl upparbetad struktur för politisk påverkan mest framgångsrika.

Detta är inte längre hållbart. Sverige är ett tjänstesamhälle
Åttio procent av alla nya företag, en fjärdedel av all export, två tredjedelar av näringslivets produktion och hälften av Sveriges BNP är tjänster. Därför efterlyser Almega ett perspektivskifte i forskningspolitiken.

Idag vet vi hur tjänsteföretagen ser på forskning och innovation.

Framgång följer, enligt företagen, av bättre organiserat arbete och lyhördhet mot kundens krav. Den
forskning som tjänsteföretagen efterfrågar handlar om tjänstekvalitet, arbetsmetoder, affärsmodeller, kundrelationer och kundinvolvering.

Här är framtiden. En diversifierad, specialiserad och snabbväxande tjänstesektor som redan formar det svenska näringslivet och vårt arbetsliv.

Ny teknik är givetvis fortfarande av stor vikt. Men för att ytterligare stärka svenskt konkurrenskraft vill Almega se en nationell tjänsteforskningsstrategi byggd på de behov och utvecklingsmönster tjänsteföretagen själva valt.

För det första. Det absolut viktigaste är att skapa en nationell struktur för tjänsteforskningen genom en tjänsteforskningshub som kan verka för att den tjänsteforskning som finns också kartläggs och stimuleras.

För det andra. Skapa en bredare syn på vad som är behovsmotiverad forskning. I tjänstesamhället förändras efterfrågan.

För det tredje. Prioritera branschöverskridande tematiska satsningar. Det är gränslandet mellan marknader som nya affärsidéer föds.

Nu är tjänstesektorns framtid avgörande för Sveriges ekonomiska framtid. Lägg grunden för nästa generation företag, genom en tydlig forskningsstrategi där fler tjänster är det nationella målet, inte undantaget.

Jonas Milton
vd Almega

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef Almega
 

Publicerad i Dagens Industri 2/6 2008.