LOU – en beskyddare

När det gäller tillämpningen av LOU finns det professionella upphandlare som gör bra affärer med stöd av LOU. Genom bra affärer förvaltas våra skattemedel och bidrar till en effektiv konkurrens. Att upphandla med de höga krav som LOU ställer på likabehandling och tydlighet är en utmanande uppgift, det ska man inte sticka under stol med.

När det gäller tillämpningen av LOU finns det professionella upphandlare som gör bra affärer med stöd av LOU. Genom bra affärer förvaltas våra skattemedel och bidrar till en effektiv konkurrens. Att upphandla med de höga krav som LOU ställer på likabehandling och tydlighet är en utmanande uppgift, det ska man inte sticka under stol med.
Lagen om offentlig upphandling (LOU) är bra. Det är en lagstiftning som skyddar skattebetalare genom öppen konkurrens mellan företagen. En bra tillämpning av LOU leder till en effektiv hantering av skattemedlen.
Syftet med EU:s upphandlingsdirektiv, som LOU baseras på, är att förverkliga EU:s inre marknad. Detta genom öppna och likabehandlande upphandlingar, utan godtycke eller protektionism. Lagen säkerställer att företag på ett öppet sätt får konkurrera om affärer hos offentliga kunder, vilket är positivt.

I debatten hör man om upphandlingar som har gått fel och överprövats – och då skyller man på lagen och att den måste ändras. Det är missriktad kritik. Felen har i de flesta fall inte med lagen att göra. Olagliga, olämpliga eller onödiga krav och bristande affärsupplägg är ingenting som varken är hänförligt eller har stöd i LOU. Tvärtom. LOU finns som skydd, bland annat genom möjligheten att överpröva och få bort sådana krav.
Det är dock viktigt att poängtera att olagliga, olämpliga och onödiga krav oftast inte ställs på grund av någon illvilja hos de offentliga beställarna. Det är nämligen en svår uppgift för beställare att ha djup kännedom om samtliga produkter och tjänster som de behöver köpa in. Det kräver god planering innan annonsering av upphandlingen. Dialog med företag, för att få till stånd ett bra upplägg med relevanta krav, är då viktigt. Företag kan också fylla en viktig funktion genom att sprida goda exempel till de offentliga beställarna inför kommande upphandlingar.

Vi hör och läser om affärer som otillåtet direktupphandlats, mutbrott och protektionistiska önskemål. Vi hör om tjänstemän som har just sitt favoritföretag som de tycker är det bästa, som de vill köpa av utan offentlig upphandling. LOU öppnar möjligheter för fler och nya företag. Konkurrensen skärper företagens konkurrenskraft även på privata marknader.

När det gäller tillämpningen av LOU finns det professionella upphandlare som gör bra affärer med stöd av LOU. Jag vill rikta ett särskilt stort tack till dessa, som genom bra affärer förvaltar våra skattemedel och bidrar till en effektiv konkurrens. Att upphandla med de höga krav som LOU ställer på likabehandling och tydlighet är en utmanande uppgift, det ska man inte sticka under stol med. Men det är värt mödan.

Ted Ekman
näringspolitisk expert på upphandlingsfrågor, Almega

 

Läs debattartikeln i tidningen Facility Nordic s 24 (PDF)