Kommunal försvarar inte sin medlemmar

Trots att rut blivit en riksangelägenhet och en glödande het valfråga har Kommunal och dess nya ordförande varit helt osynlig i debatten. Det skriver Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega, på SvD Opinion.

I sin roll som bransch- och arbetsgivarorganisation för Hemserviceföretagen inleder Almega inom kortförhandlingar med Kommunal. Dessa förhandlingar sker i en tid då det pågår en intensiv debatt om framtiden för rut-avdraget, en reform som i allra högsta grad påverkar båda parters medlemmar. Men trots att rut blivit en riksangelägenhet och en glödande het valfråga har Kommunal och dess nya ordförande, Annelie Nordström Hellander, varit helt osynlig i debatten. Det behövs en tydlig röst som talar för de anställda i rut-företagen. Almega talar gärna för branschen, men vem om inte Kommunal ska tala för medarbetarna?

I dag arbetar omkring 11000 personer i hemservicebranschen och avdraget för hushållsnära tjänster har skapat tusentals jobb de senaste åren. Ett slopande av rut-avdraget skulle leda till att hälften av jobben försvinner, enligt företagen som anställer. Att de flesta av medarbetarna dessutom tidigare kommer från arbetslöshet har haft ett svagt fotfäste på arbetsmarknaden borde tala för ett aktivare fackligt engagemang.

Denna kompakta tystnad reser den självklara frågan: vem talar för de anställda? Tack vare rut-avdraget kan tusentals nu gå till en seriös arbetsgivare som betalar skatt, har kollektivavtal och ordentliga försäkringar. Det borde ligga i allas intresse att komma ifrån det kvittolösa samhället. Flera LO-förbund har tidigare tagit ställning för rut, men var står Kommunal som tillsammans med Almega bär kollektivavtalet för branschen?

För oss som Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag är det en självklarhet att ta strid för ett avdrag som inneburit att nu fler än 240 000 svenskar kan göra RUT-avdrag i en växande tjänstesektor. Att det tillkommer 20 000 köpare varje månad med en övergång från en tidigare stor svart till en nu vit sektor är både glädjande och viktigt för både arbetsgivare och medarbetare. En stark vit tjänstesektor är avgörande för Sverige om vi ska klara en allt tuffare global konkurrens och skapa mer resurser till välfärden. Innan avdraget infördes var det få som hade råd att köpa tjänster till hemmet, åtminstone vita.

Almega positionerar inte sig partipolitiskt, men med medlemmarnas intressen som utgångspunkt måste vi självklart säga ifrån när politiska partier vill halvera en hel bransch.

På samma sätt kunde man förvänta sig att en kollektivavtalsbärande part som Kommunal skulle agera för att medlemmarna ska få behålla jobbet. Vi tar gärna fajten tillsammans med Kommunal för hemserviceföretagen och deras medarbetare.

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef, Almega

Läs debattartikeln på SvD:s webbplats