Avtalen inom industrin passar inte tjänstesektorn

Det är väldigt oroande att avtalen inom industrin hamnade på så höga nivåer! Eftersom tjänsteföretag har en väldigt hög lönekostnadsandel, vilket skiljer sig från industrin, blir industrins avtalsnivåer alldeles för höga i det besvärliga konjunkturläget som är nu.

Jag menar att de kollektivavtal som gäller tjänstesektorn i högre grad måste kopplas till de enskilda företagen och medarbetarens prestation genom en individuell lönesättning. En centralt styrd löneökning fungerar helt enkelt inte i tjänstesektorn, eftersom olikheterna mellan företag och branscher är allt för stora.

De företagsnära avtal vi förespråkar fungerar bättre för både anställda och företag, och kan till och med göra så att sysselsättningen ökar.

Det avtal som slöts av industrin i måndags riskerar att få följder som uppsägningar och ökat utanförskap.

Tjänstesektorn står för de största jobbökningarna och för hälften av Sveriges samlade produktion. För att vi ska få en fortsatt stark tjänstesektor, vilket är avgörande för den svenska ekonomin, måste våra avtal anpassas till den verklighet där de ska tillämpas.