Historiska ögonblick

Efter 14 års förhandlingar väntade jag mig tuff argumentering vid WTO:s åttonde ministerkonferens i Genève. Risken var överhängande att vi skulle gå tomhänta härifrån. EU-länderna hade svårt att hålla en gemensam linje, andra länder hade sina dolda agendor.

Men mötet igår började med en uppsluppen ordförande som inom fem minuter kunde klubba ett historiskt slag. GPA-avtalet var på plats. WTO visar sig vara så mycket mer än den sovande Doha-rundan.

Strålande glada ministrar lämnade mötet och som Handelsminister Ewa Björling skriver i sitt pressmeddelande ger detta fantastiska möjligheter för svenska företag i 42 länder, särskilt inom telekom, bygg, miljöteknik och clean tech.