Frysta ingångslöner

Vi vet att det idag finns ens stor grupp människor som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden även vid högkonjunktur. De som har minst utbildning eller erfarenhet av arbetsmarknaden stängs helt enkelt ute av de höga ingångslönerna.

Genom att i kollektivavtalen frysa ingångslönerna, vill vi sänka trösklarna för att ta sig in på arbetsmarknaden.

Det skulle medföra att det blir mer attraktivt för arbetsgivarna att anställa personer med ingen eller begränsad erfarenhet av svensk arbetsmarknad, och då kommer vi att se ökade chanser till ett jobb, en lön och en möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden för de som idag är arbetslösa.

Den första lönen, ska man komma ihåg, är inte den lön som man har resten av arbetslivet! Men med ett första jobb får man möjlighet att visa vad man går för, får chansen att visa framfötterna, gör lönekarriär, får chansen att söka ett nytt jobb.

Därför är frysta ingångslöner den sjätte punkten av de sju som Almega anser nödvändiga för att skapa bättre förutsättningar på arbetsmarknaden.

Relaterade blogginlägg: Lokal lönebildning i fler avtal och inga individgarantier, Löne- och företagsutveckling måste gå hand i hand, Människor vill ha inflytande över sin lön, Moderna människor vill ha moderna avtal, Alla har rätt till lön men inte till löneutveckling