För Vänsterpartiet är inte alla jobb välkomna

Vänsterpartiets politik riktar ett hårt slag mot jobben i tjänstesektorn. Vi som företräder tjänstesektorn är uppriktigt bekymrade och oroade över Vänsterpartiets politik. På område efter område går det på tvärs mot utvecklingen på arbetsmarknaden.

Tjänstesektorn och tjänster har kommit att omfatta huvuddelen av arbetstillfällena i landet och vår sammanlagda ekonomi. De flesta partier har en positiv syn på tjänstesektorn och de jobb som skapas där. Vänsterpartiets politik sticker dock ut som ett undantag. Blir den verklighet kommer ett stort antal jobb i den privata tjänstesektorn försvinna.

På punkt efter punk riktar Vänsterns partiprogram, som det nu framstår i valrörelsen, hårda slag mot de unga och växande branscherna inom tjänstesektorn. Sammantaget är det närmare en kvarts miljon arbetstillfällen som kan komma att påverkas negativt.

Den privata tjänstesektorn står i dag för närmare 45 procent av jobben. Det innebär att tjänstesektorn sysselsätter betydligt fler än vad industrin eller offentlig sektor gör.

Under 2009 utgjorde den privata tjänstesektorn hälften av Sveriges BNP. Den sålde samma år tjänster till utlandet för 485 miljarder, vilket är dubbelt så mycket som kostnaden för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården.

Mycket av tillväxten har kommit i nya branscher som bemanningsbranschen, den privata vårdbranschen samt hushållsnära tjänster. Kunskapsintensiva branscher som IT, telekom, tekniska konsulter och arkitekter har vuxit kraftigt, även internationellt.

En stor del av expansionen har skett tack vare avregleringar som har fått gamla monopolbranscher att utveckla nya idéer och tjänster som efterfrågas av medborgarna. Detta ligger helt i linje med den svenska tradition vi har av samarbeten mellan det offentliga och privata.

Förändrade skatteregler har frigjort existerande branscher från den svarta sektorns förlamande grepp, som exempelvis hemservicebranschen och delar av byggbranschen. Nya jobb har skapats för grupper på arbetsmarknaden som tidigare haft svårt att få fotfäste. Under de senaste tio åren har antalet medarbetare i den privata tjänstesektorn ökat med nästan 440 000.

Mycket av denna utveckling vill nu Vänsterpartiet sätta stopp för. Ett argument som flitigt framförts i valrörelsen är att man vill ”sätt stopp för vinster” i dessa sektorer. Detta som ett led i att partiet på ett mer principiellt plan ifrågasätter privata utförare som fenomen.

Särskilt friskolorna har varit i fokus. Den myllrande mångfalden av svenska friskolor på grundskole- och gymnasienivå sysselsätter i dag 20 600 personer. I de fria förskolorna arbetar ytterligare drygt 20 000 människor.

Den privata vårdsektorn och omsorgsverksamheter i privat regi ogillas också av Vänstern. Den står för en stadigt växande andel av den offentligt finansierade vården. Här arbetar i dag 150 000 undersköterskor, sjuksköterskor, tandläkare, psykologer, sjukgymnaster men också vaktmästare, städare och kökspersonal.

Vad händer med alla dessa människor om västern får gehör för sin politik? Ska de sägas upp eller på något sätt tvångsförflyttas till den offentliga sektor som de en gång valt att lämna?

Lars Ohly och hans parti har också varit tydliga med att det s.k. RUT-avdraget ska avskaffas redan första året efter valet. Sedan det infördes har nära 10 000 nya arbetstillfällen skapats inom hemservicebranschen. Här väntar inget annat än återgång till arbetslöshet för mer än hälften av de anställda. Företagen upprättar just nu varsellistor samtidigt som branschen växer. En tydlig signal om effekterna av Vänsterpartiets näringspolitik.

Vidare har Vänsterpartiet förslag om kraftiga inskränkningar för bemanningsbranschen. Förslag som i praktiken innebär att man drar undan mattan för en bransch som i dag anställer 46 000 personer, varav en hög andel unga och invandrare. En jobbskaparbransch där 122 000 personer jobbade kortare eller längre tid år 2008.

Som företrädare för tjänstesektorn är vi givetvis mycket bekymrade över Vänsterpartiets inställning till stora delar av den viktiga och växande tjänstesektorn. Skulle deras politik genomföras i praktiken blir det ett mycket hårt slag för den privata tjänstesektorn och dess många anställda. Det skulle innebära ett slut inte minst för alla medborgares möjlighet att välja utförare inom primärvården, hemtjänsten, förskolan och skolan.

Glädjande är att andra partier i årets valrörelse visat ett allt större intresse för tjänstesektorns förutsättningar. Efter valet gäller det för kommande regering, oavsett färg, att skapa gynnsamma förutsättningar för en expansiv privat tjänstesektor.

Jonas Milton, vd Almega

 Läs debattartikeln på Newsmill