Kompletterande aktörer inom arbetsförmedling behövs

I går ordnade SNS ett seminarium om kompletterande aktörer inom arbetsförmedling. Det blev en intressant diskussion om aktuella forskningsrapporter. Men det blev också en intressant diskussion om värdet av kompletterande aktörer, matchningproblematiken och företagens förtroende för Arbetsförmedlingen. Det talades om bristande kontakter mellan arbetsgivare och arbetsförmedling.

Forskaren Martin Lundin redogjorde för sin artikel i SNS:s skrift om Konkurrensens konsekvenser. Intressant är att han när han redogjorde för de kompletterande aktörerna inte på något sätt utvärderade värdet av den enskildes möjlighet att välja. Detta borde åsättas ett värde.

Så mycket diskussion som det nu har varit om valfrihet och konkurrens är det intressant med en forskare som kan visa att de kompletterande aktörerna inte minst vid åtgärder riktade till ungdomar har ett bättre resultat än Arbetsförmedlingen.

Jag tror på kompletterande aktörer och deras förmåga att finna nya lösningar. Exemplen är många på hur man har lyckats få ut dem som står långt ut från arbetsmarknaden åter i arbete, den här gången var det Manpower Telge, häromdagen var jag på ett möte och hörde om Ingeus verksamhet.

Kompletterande aktörer är en viktig del i arbetsmarknadspolitiken. Därför skulle det vara intressant att genomföra en försöksverksamhet med konkurrensutsättning av Arbetsförmedlingen i Stockholms län. Almega har föreslagit detta och hoppas att det kommer att genomföras.

Kompletterande aktörer är viktiga spelare i vårt förslag till omställningsförsäkring. Och precis som det sas på seminariet i går så är avtalens konstruktion och uppföljningen viktiga. Det gäller idag och det gäller i morgon!

Uppdaterat: Du kan se seminariet hos SNS på SVT Play