Kompetens och välfärd på export?

Källa: Svenska Mässan
Källa: Svenska Mässan

Kompetens på export? Den frågan ställer Almega under ett av seminarierna på Global Forum, den 21 november i Göteborg.

Frågan är högaktuell. Med en krympande varuproducerande industri måste Sveriges exportinkomster komma från annat håll. Och flera svenska tjänsteföretag har visat vägen, genom att exportera idéer, processkunnande och särskild kompetens.

Ett av företagen som gjort resan, och som kommer att delta under Global Forum, är Tengbom. De är ett svenskt arkitektkontor som blivit ett globalt företag, bland annat uppmärksammade genom stadsplaneringen för en hel stad i Kina.

Ett annat företag som kommer att berätta om sin exportverksamhet är teknikkonsulterna WSP,  vilka bland andra medverkat i  utbyggnaden av vägnätet i Ukraina och utvecklingen av Bangkoks internationella flygplats.

Välfärd på export? Det är den andra fråga som Almega ställer på Global Forum. Kom och lyssna till Kunskapsskolan och Helianthus och bedöm själva.