Juholts löfte bekymrar mig!

Idag kan man läsa i DN att Håkan Juholt i förra veckan utlovade att det blir Kommunalfackets ledning som skriver lagtexten till den lag om rätt till heltid som blir den första proposition en ny S-regering lägger på riksdagens bord.

Jag blir inte så lite bekymrad när jag läser om Juholts löfte!