Flera åtgärder för att få in unga i arbetslivet

I går presenterade utredningen Hållbara försäkringar en rapport som visar att många ungdomar inte kommer in i arbetslivet utan hamnar i aktivitetsersättning. Många av dessa ungdomar skulle kanske ha chans att komma in i arbetslivet om det var mer inkluderande!

Flera åtgärder skulle kunna genomföras. Kvalificerade omställningsaktörer kan vara ett sätt. Vi har många exempel där dessa företag har lyckats hitta jobb åt till synes hopplösa fall. Men Cristina Husmark Persson har i sin utredning också en viktig uppgift att ta fram arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Intressant är också att läsa DN:s artikel idag signerad Lasse Granestrand, som tyvärr inte finns på nätet än. Där skriver han att Ylva Johansson i går  i riksdagen lämnade en interpellation till Arbetsmarknadsministern. Det intressanta är en mening i Granestrands artikel: ”Ylva Johansson vill utreda om delar av Försäkringskassan kan slås ihop med Arbetsförmedlingen till en ny myndighet som tar detta ansvar.”

Vårt förslag till omställningsförsäkring med en sammanhållen myndighet för såväl dagens sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring med kvalificerade leverantörer av omställningstjänster skulle säkert underlätta för många av dagens ungdomar som befinner sig i aktivitetsersättning. Vårt resonemang bygger på frågan – Vad kan du i stället för vilken diagnos har du? Med den utgångspunkten skulle det vara möjligt för fler att komma i arbete om de rätta stödåtgärderna sätts in. Vilka de är kan erfarna och kvalificerade omställningsaktörer bidra med.

En personlig reflektion är också att jag tror att attityderna hos såväl arbetsgivare som presumtiva arbetskamrater tyvärr ibland är ett hinder. Där har vi alla ett ansvar för att förändra.