Charlotte Brogren GD på VINNOVA blir Årets tjänsteinnovationsfrämjare

Årets tjänsteinnovationsfrämjare
Charlotte Brogren tillsammans med Almegas Ulf Lindberg.

Nu är det klart att Charlotte Brogren, generaldirektör för VINNOVA, får Almegas utmärkelse Årets tjänsteinnovationsfrämjare 2011. Det är utlysningen Utmaningsdriven innovation som står i fokus för utnämningen.

Del av motiveringen lyder: Genom utlysningen visar Charlotte Brogren och VINNOVA på nytänkande genom att utifrån de globala utmaningar som en drivkraft för innovation, uppmuntra till lösningar, som möjliggör affärsmöjligheter för en långsiktig, hållbar tillväxt.

I många år har Almega arbetat för fler breda tvärdisciplinära program som är mer tematiska än spetsiga i sin utformning. Det behövs bred samverkan som sträcker sig över sektors- och ämnesområden för att lyckas möta de tuffa globala utmaningarna. De prioriteringar av områden som VINNOVA arbetar utefter, det vill säga hälsa och sjukvård, hållbara städer, informationssamhället  samt produktion, är helt rätt som utgångspunkt.

Tjänsteföretag har traditionellt sett inte samma vana att delta i forsknings och innovationsprogram. Genom att vända sig direkt till företagen uppmuntras ovana företag att delta.

Charlotte Brogren visar på mod, för det är inte lätt att ändra riktning på en tuffande skuta, inte heller att ro i land nydanande stora breda satsningar. Men jag tror starkt på återbäring, för det är ju just det tvärdisciplinära som i slutändan kan ge enormt mycket tillbaka i form av hållbar utveckling och affärsmöjligheter.