Almega tycker till om både innehåll och form

Mats Essemyr hävdar på TCO:s blogg Utredarna att det är villkoren som är a-kassans problem, inte om a-kassan är obligatorisk eller ej. Mats skriver vidare att Almega inte kommenterat villkoren i försäkringen utan bara formerna, vilket inte är riktigt sant.

Redan i vår första debattartikel i DN den 9 maj skrev vi  Att i möjligaste mån likställa sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen är en viktig grundprincip. Men även En modern omställningsförsäkring måste, till skillnad från dagens a-kassa, täcka in och underlätta för den som ännu inte kommit in på arbetsmarknaden eller nyligen avslutat studier. En stor del av dem som i dag uppbär kommunalt försörjningsstöd är i praktiken arbetslösa, många av dem är ungdomar som ännu inte fått fotfäste på arbetsmarknaden. Vi måste därför se över kvalificeringskraven till en ny omställningsförsäkring så att även dessa grupper får vid behov tillgång till mer effektiv och sammanhållen hjälp in på arbetsmarknaden.

Även i Almegas debattartikel i Svd den 26 september poängterar vi vikten av att se över hur man kvalificerar sig till ersättningen. Vi har i många sammanhang påpekat att det tveksamma i att en majoritet av dem som befinner sig i försörjningsstöd är arbetslösa.

I vår senaste debattartikel i GP är slutorden:  En arbetsmarknad med större rörlighet förutsätter en omställningsförsäkring som omfattar alla. Med en ersättningsnivå som ger incitament till arbete och en omställningslösning som premierar aktivitet framför passivitet.

Arbetslinjen ska ligga kvar och det kommer att krävas aktivitet  från den enskilde även i vår framtida försäkring.

Mats, jag påstår att vi på Almega har varit tydliga med att det är mer än vem som ska tillhandahålla försäkringen som ligger i vårt resonemang kring en allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring.