Alla har rätt till lön men inte till löneutveckling

Både anställda och fack godtar lönen som en betygssättning av genomfört arbete.

Hela 87 procent i undersökningen Hur ska lönen sättas? – Röster från medarbetare menar att det är bra att lönen bestäms beroende på arbetsuppgifter och hur bra man presterar. Nästan alla vill ha ett kvitto, en ekonomisk bekräftelse, på sin yrkesskicklighet och sina kunskaper.

Det stämmer väl överens med Almegas krav på individuell lönesättning. Vi tycker att lön ska bestämmas mellan arbetsgivare och medarbetare på företaget eftersom olikhet är norm, både när det kommer till olika branschers och enskilda företags faktiska förhållanden och när det kommer till medarbetares prestationer.

I skolan är det självklart att inte alla får högsta betyg. Det måste gälla i arbetslivet också!

Därför är ett av Almegas sju krav inför avtalsrörelsen att alla ska ha rätt till lön, men inte till löneutveckling.