World day for decent work

Idag är World day for decent work och jag deltog precis i en debatt på LO om otrygga anställningar.

Jag tror att LO gör en dundermiss genom att driva på för att inskränka möjligheterna att anställda för visstid. Forskningen visar entydigt att visstidsanställningar är en språngbräda till fasta heltidsanställningar!