Våga tänka nytt om a-kassan!

I går var jag på ett intressant seminarium som LO anordnade – Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring – en trygg lösning eller retorisk bluff. För mig är svaret enkelt – obligatorisk arbetslöshetsförsäkring är en trygg lösning och där vi med vår omställningsförsäkring skapar än mer trygghet.

Jag tycker att det är märkligt att man inte vågar tänka nytt, att man inte kan inse att arbetslivet förändrats från det att A-kassan infördes.

Låt mig ta ett exempel som anknyter till de exempel som Gunvor G Ericson (MP) drog. Reglerna i dagens försäkringar ger inte i alla fall möjlighet till omställning och återinträde på arbetsmarknaden. I bland beror det på att läkarna inte har kontakt med vare sig Försäkringskassan eller arbetsgivare. I andra är Försäkringskassans beslut inte relevanta för att bedöma arbetsförmågan. Därför är det dags att tänka nytt.

Låt mig ta ett exempel ur verkliga livet.

Kurt erbjöds en anställning cirka 2005 och tackade ja men hann inte påbörja arbetet förrän han insjuknande. Det enda tillfället som Kurt har varit på det accepterade arbetet är när man provade en arbetsplatsinriktad rehabilitering. Det fungerande inte och Kurts sjukskrivning fortsatte.

Kurt blev föremål för arbetslivsintroduktion. Arbetsförmedlingens försök att återföra Kurt till någon form av arbete misslyckades.

De intentioner som finns med bland annat avstämningsmöten, prövande av annat arbete har uppenbarligen inte fungerat. Det primära med hanteringen tycks ha varit att fatta beslut om ersättning – inte åtgärder för att få tillbaks Kurt i arbete. Kurt vill vara kvar i sjukförsäkringen eftersom den har andra ersättningsnivåer än arbetslöshetsförsäkringen.

Hade Kurt omfattas av en omställningsförsäkring likt den Almega förespråkar så hade frågeställningen varit – Vad kan du, och vad kan vi göra för att få dig åter i arbete? 

Hade vi haft en omställningsförsäkring så hade det funnits valbara kvalificerade utförare av omställningsåtgärder som hade kunnat göra en bedömning av de åtgärder som behövts för att få Kurt åter i arbete, antingen hos den arbetsgivare som Kurt de facto skulle ha arbetat hos eller någon annan stans i arbetslivet.

Det skulle ha varit en dialog med arbetsgivaren om möjligheten för Kurt att återkomma i arbete. Inte som nu, ett läkarintyg utan bedömning av arbetsförmågan och där läkaren inte vill ha kontakt med vare sig företag eller försäkringskassan.

Jag menar att en sammanhållen sjuk- och arbetslöshetsförsäkring hade underlättat för alla. Det hade varit möjligt att i en konstruktiv förhandling mellan arbetsgivaren, Kurt och den fackliga organisationen komma överens om att personen saknar arbetsförmåga. Vi skulle slippa förhandlingar där de fackliga organisationerna i många fall driver att den enskilde ska klamra sig fast vid befintlig anställning för att sjukpenningen är högre än a-kassan.

En omställningsförsäkring hade gett samma förmåner. Möjligheten att tänka konstruktivt utan ersättningsaspekter hade därmed varit större.

Våga tänka nytt. Ge fler möjlighet till åtgärder som leder till arbete. Det är det diskussionen bör gälla!

Uppdaterat: Gunvor G Ericson har också bloggat om seminariet.