Nominera till Svenska Innovationspriset och Innovationspriset Student!

Eftermiddagen den 23 november delar Almega tillsammans med ÅF, Vinnova och tidningen Veckans Affärer ut Svenska Innovationspriset och Innovationspriset Student. Priset ska enligt stadgarna gå till en innovativ person eller grupp som skapat, utvecklat eller stått bakom, en svensk innovation dvs som nått kommersiellt genomslag.

Nu kan du nominera dina kandidater till priserna. Det kan även vara ditt eget företag eller dig själv, inte minst om du är student.

Prisutdelningen föregås av ett spännande seminarium om hur vi kan öka innovationskraften i Sverige. Bland andra ger näringslivsprofilen Marcus Wallenberg, utbildningsminister Jan Björklund och professor Mathias Uhlén sina bilder av våra styrkor och behov av satsningar. Vi får även genom professor Alf Rehn från Åbo Akademi och Hannu Seristö, vice rektor Aalto universitetet, en inblick i våra finska grannars innovationssystem som anses vara en framgångssaga.

Vi hoppas på många spännande kandidater med nya erbjudanden och affärsmodeller!