Moderna människor vill ha moderna avtal

 Dagens kollektivavtal har bestämmelser om arbetstider och anställningsformer med fabriken som utgångspunkt. Generella lösningar för arbetstider och löner fungerade kanske för den gamla sortens fabrik, men de fungerar inte i tjänstesamhället som kräver större flexibilitet.

Vi lever nu i ett 24-timmarssamhälle, där fabrikens stämpelklocka inte längre gäller. Idag köper vi och säljer tjänster dygnet runt. I rollen som kunder efterfrågar vi tjänster som inte bara ska levereras på vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00.

De generella löneökningar som bestäms av centrala parter på arbetsmarknaden, passar inte heller i tjänstesamhället. Löneutvecklingen måste utgå från det enskilda företaget och den enskilda medarbetaren. Samma löneökning till alla är inte rättvist, utan en god insats måste löna sig!Stelbenta bestämmelser om arbetstider och anställningsformer måste bort ur avtalen. Nu behöver vi lösningar som utgår från det enskilda företaget och den enskilde medarbetarens perspektiv – moderna avtal för moderna människor.