Människor vill ha inflytande över sin lön

Den tredje av sju punkter som Almega anser nödvändiga för att skapa bättre förutsättningar på arbetsmarknaden är att människor vill ha inflytande över sin lön.

En rad undersökningar, bland annat Vad är rättvisa löner – och för vem?, visar att de flesta i dag ser på lönen som en bedömning av den prestation man gjort och vilken tillgång man är för företaget. Om man gör en god insats på jobbet vill man som anställd att det ska synas i lönebeskedet.

I tjänsteföretag finns det största kapitalet i medarbetarnas kunskap och engagemang. Om varje enskild medarbetare inte belönas på rätt sätt och inte ges rätt incitament till goda arbetsinsatser, finns risken att det uppstår betydande kapitalförluster.

Lokal lönebildning ger alltså bättre förutsättningar, motiverade medarbetare och högre lönsamhet för företagen vilket välkomnas av både företagen och anställda.

Den kollektivt satta lönen som under lång tid dominerat lönebildningen i Sverige har gått ur tiden. Löneförhandlingen ska inte ske över huvudet på dem som lönesättningen främst berör, utan mellan den enskilde medarbetaren och den lönesättande chefen.

Håller du inte med?