Löne- och företagsutveckling måste gå hand i hand

 

På Almegas avtalskickoff presenterade jag sju punkter vi ser som nödvändiga för att skapa bättre förutsättningar på arbetsmarknaden. Jag tänkte förklara lite närmare vad vi menar med punkt nummer två – att löne- och företagsutveckling måste gå hand i hand.  

Almega anser att lön är något som ska bestämmas i samtal mellan den enskilde medarbetaren och hans eller hennes chef.

Dels är det naturligt att lönen ses som en form av betygssättning av det utförda arbetet och vilken nytta man anses bidra med till företaget. Varje medarbetare ska få lön efter sin arbetsinsats. Allt annat är orättvist!

Dessutom betyder självklart företagets lönsamhet mycket för förmågan att betala löner i det enskilda företaget. Därför är det orimligt att företag ska tvingas betala samma procentsats i löneökningar.

Varje arbetsplats har sina specifika behov, liksom varje individ har sina egna önskemål för sitt arbete.

I tjänsteföretag finns det ett ömsesidigt beroende mellan arbetsgivare och medarbetare. Och det förhållandet går inte att förklara i enkla termer av motstridiga intressen.

I tjänsteföretag finns kapitalet i medarbetarnas kunskap och engagemang. Om den enskilda medarbetaren inte belönas på rätt sätt och inte ges rätt drivkrafter till goda arbetsinsatser, finns risken att företaget förlorar medarbetaren och med det kapital.

Lönebildningen är ett mycket viktigt verktyg för att utveckla både företag och medarbetare i rätt riktning. Goda arbetsinsatser ska belönas. En aktiv lönesättning gör att företag och medarbetare utvecklas tillsammans.

Läs även:

Tidigare blogginlägg om punkt ett: Lokal lönebildning i fler avtal och inga individgarantier

Avtal 2012 – det här vill Almega (rapport)