Konjunkturprognos oktober 2011

Almega räknar med en klar avmattning av tillväxten inom samtliga delar av näringslivet mot slutet av 2011, något som kommer fördjupas ytterligare under 2012. Det kan nu komma att dröja till 2015 innan industrin åter är på samma höga nivå som under rekordåret 2007.

Läs rapporten här (PDF)