Det är dags att skrota dagens a-kassesystem!

Jag läste om hur Teaterförbundets a-kassa har gått in i Unionens a-kassaDagens Industri i onsdags, tyvärr hittar jag inte artikeln, Ytterligare ett skäl för allmän a-kassa, på webben. Ledarskribenten Eva-Lena Ahlqvist konstaterar i alla fall att en medlem i Teaterförbundet i och med detta sänker sin avgift från 417 kronor till 140 kronor from årsskiftet.

Den höga a-kasseavgiften som Teaterförbundet har haft, har inte hindrat alla som drömmer om en karriär i rampljuset. Många söker utbildningar. Många hankar sig fram på kortare uppdrag.

Vad man kan konstatera – precis som Eva-Lena Ahlqvist också gör – är att systemet med differentierade avgifter till a-kassan inte fungerat. Precis som det enligt mina förhandlande kollegor inte har minsta inverkan på de krav som de fackliga organisationerna ställer i avtalsrörelsen.

Därför är det dags att skrota dagens a-kassesystem. Därför föreslår vi en allmän obligatorisk a-kassa som tillsammans med dagens sjukförsäkring skapar en ny omställningsförsäkring. Att risker för olyckor eller arbetslöshet skulle påverka valet av yrke är en förlegad tanke. Människors riskbeteende ska avspeglas i de individanknutna försäkringarna som hem och olycksfall.  

Våga tänka nytt, ni som sitter i utredningen Hållbara försäkringar! Det är många som gillar våra idéer vilket vi har kunnat visa genom en demoskopundersökning.

Läs mer i mina tidigare blogginlägg.