Dålig a-kassa skadar individer och samhällsekonomin

Det är den intressanta rubriken på Lars Tobissons debattartikel på newsmill i går. Den är läsvärd  och det är också Lars Calmfors artikel som Tobisson refererar till.  

Tobisson skriver att han sedan han var utredningschef på SACO för 40 år sedan  varit övertygad om att den hitintills gällande ordningen med frivilligt medlemskap i fackligt anslutna kassor måste ersättas med en allmän arbetslöshetsförsäkring av liknande modell som sjukförsäkringen.

Almegas förslag på en allmän obligatorisk omställningsförsäkring skulle innebära detta.

Kan man hoppas att de moderater som till partiets nu pågående stämma har motionerat om ett nej till obligatorisk a-kassa läser Tobissons artikel?