Sämre med rätt till heltid

I en artikel i Kommunalarbetaren uppmärksammas att 73 procent av fackets medlemmar tycker att rätt till heltid har fått negativ konsekvenser.

Kommunal har slagits i åratal för frågan om rätt till heltid och nyligen lovade (S) att ta med detta som krav för sin politik, trots att många varnat för följderna. Det som har hänt nu, är att det finns en verklighet att studera. I de kommuner som infört rätt till heltid har inte minst de fast anställda märkt en påtaglig försämring på jobbet. Något som borde mana till eftertanke.