Relevanta frågor för den svenska modellen

Jag vill tacka Mikael Dubois för dina synpunkter på mitt tidigare blogginlägg.

Jag är mycket väl medveten om att det inte finns något formellt krav på att vara med i en facklig organisation för att tillhöra en a-kassa. Men uppenbarligen så ser ni någon form av en koppling eftersom ni hela tiden återkommer till att det är facket som ska sköta a-kassan för annars hotas den svenska modellen.

Jag menar att det måste vara andra frågor än detta som bygger upp den svenska modellen.

Jag var mycket fackligt aktiv när jag var ung och jobbade i många år på Jusek. Inte var det A-kassan som jag framförde som argument när jag skulle försöka rekrytera medlemmar. Medlemstillströmningen bör motiveras av att det finns en ideologi, en förmåga att stödja medlemmar i svåra situationer, att  genom ansvarsfulla avtal medverka  till att utveckla Sverige som ett tillväxtland,  bland annat de argumenten borde var de som ökar fackens styrka.

Varför diskuteras inte sådana frågor?

Det finns mycket att diskutera och vi är inte överens på alla punkter. Jag menar att det underlättar att hitta ett brett synsätt på en enskild persons behov om det finns ett gemensamt regelverk som reglerar frågan. Jag tror dessutom att det underlättar att arbeta i ett team som har den kompetens som erfordras. Även detta sker bäst inom ett gemensamt regelverk.

Vi har inte i vårt förslag gett alla svar på hur ersättningarna ska se ut men en sammanhåller försäkring innebär att det bör bli likartad.

Alla detaljer är givetvis något som inte minst utredningen får återvända till när de tittar på vårt förslag. Vi kommer också att grubbla vidare på detta.

Tidigare inlägg i debatten:

Slå ihop a-kassa och sjukförsäkring, Svd

Almega väcker fler frågor än de ger svar, Unionen Opinion

Är det inte bra att väcka frågor?, Almegabloggen

Visst är det bra att väcka frågor om man väcker de rätta frågorna, Unionen Opinion