Patientmakt

Inom EU vill man gärna ge mer makt till medborgarna som konsumenter och patienter. Fri rörlighet och möjlighet att köpa tjänster över gränser. Det är fantastiskt!

Almega vill gärna visa att det går att förändra även på det lokala planet. Därför anordnar vi ett seminarium om Lagen om valfrihetssystem i Europeiska parlamentet imorgon den 6 september. Vi hoppas att kunna inspirera andra medlemsländer att införa valfrihetssystem och därmed öppna för större utbud för patienter och möta mål som ökat kvinnligt företagande, inkluderande av invandrare, främja småföretag och ökat inflytande till medborgarna.

EU på lokal nivå, helt enkelt.