LO:s avtalskrav är för höga

Jag har precis tagit del av LO:s avtalskrav. Man talar om löneökningar om 3.5%. Redan detta är krav som ligger alldeles för högt.

Min beräkning är att LO:s avtalskrav innebär kostnadsökningar i storleksordningen 5.3%. Låglönesatsningen kostar 0.6%. Till detta kommer kostnaderna för den extra satsningen på avtalsförsäkringarna samt löneglidningen.

Uppdaterat: Håkan Eriksson tycker också till om avtalskraven.