Lönemodellen är inaktuell!

Man kan tycka att det är för lågt, för högt eller helt lagom. Men när LO och facken inom industrin bestämt sig för årets lönekrav så är det framförallt bestämt på fel plats. Hur kan man sitta på Norra Bantorget och bestämma vad varje enskild medarbetare i Sverige avlånga land bör ha för löneutveckling? Och hur kan man komma fram till vilka löneökningar som varje enskilt företag orkar med?

Det är där det stora systemfelet ligger. Löneutvecklingen i svenska företag avgörs i murriga förhandlingsrum, utan koppling till den vardag som finns ute på arbetsplatserna. Det är en modell som för länge sedan passerat bäst-före-datum.