Framtidsvisioner saknas i statsbudgeten

I dag har jag ägnat en stor del av förmiddagen att läsa regeringens förslag i Budgetpropositionen. Den är ett bra uppslagsverk om man vill veta hur regeringen och dess myndigheter arbetat med ett antal frågor under det gångna året. Men mycket vill ha mer och det hade varit intressant om det hade funnits fler framtidsvisioner.

Att det ska komma förändringar i sjukförsäkringen var ju väntat. En förändring hade jag hoppats få se men där säger regeringen att man kommer att återkomma i höst då frågan måste prövas av lagrådet. Regeringen avser att lägga en proposition med innebörden att arbetsgivaren inte ska betala sjuklön efter en period med arbetslivsintroduktion och om den enskilde fortfarande saknar arbetsförmåga. För närvarande har det varit den mycket märkliga situationen att arbetsgivaren beviljar tjänstledigt för att en person ska kunna omfattas av arbetslivsintroduktion. Därefter börjar en ny sjuklöneperiod och vips har det för med sig att den enskilde börjar tjäna in semester igen. Bra att detta kommer att ändras.

De övriga förändringarna i sjuklönereglerna berör inte primärt arbetsgivarna.

Även inom arbetsmarknadsområdet är det en bra uppslagsbok. Intressant att läsa är målen som står på sid 19 i utgiftsområde 14: ”Arbetsmarknadspolitiken ska därför utifrån mål och resurser verka för att förbättra matchningen mellan dem som söker arbete och dem som söker arbets-kraft.”

Det är ett intressant konstaterade, inte minst sett ur perspektivet att flera undersökningar visar att såväl allmänheten som företagen misstror Arbetsförmedlingen förmåga att matcha arbetssökande med lediga platser. Arbetsförmedlingens analys som redovisas bekräftar att de arbetssökande är nöjda med det stöd och de åtgärder som de kompletterande aktörerna erbjuder. Här finns möjlighet att ytterligare utveckla den verksamheten med fler kvalitetssäkrade kompletterade aktörer.

Det finns en del siffror som får mig att studsa. Regeringen redovisar hur många personer som erhållit arbetsmarknadsutbildningar under 2010. Dessa siffror återspeglar det gamla näringslivet.  Endast 6 % har fått utbildning inom vård och omsorg men hela 18% har fått i tillverkning och 11 % i maskinoperatörsarbete, i övriga återfinns 19% och i kundservice 10% kan man läsa på sidan 33.

Vi vet att demografin kommer att kräva allt fler arbetade timmar inom vård och omsorg t ex. Ett sätt att fylla de vakanser som uppkommer kan vara att ha relevanta arbetsmarknadsutbildningar.

Det finns utrymme för mer framtidsvisoner, Almega har det i sitt förslag till en gemensam omställningsförsäkring för sjuka och arbetslösa där åtgärderna för att komma åter i arbete ska kunnas utföras av kvalitetssäkrade utförare. Det är ytterligare ett sätt att minska utanförskapet.