Dags att slå ihop a-kassan och sjukförsäkringen

Sjukskriven eller arbetslös? Det borde inte spela någon roll, tycker svenskarna, som nu är redo att byta ut sjukförsäkringen och a-kassan mot en gemensam försäkring, med samma ersättningsnivå.

62 procent av svenskarna tycker att a-kassan borde vara obligatorisk och gemensamt finansierad, visar en undersökning genomförd av Demoskop på uppdrag av Almega. Endast 18 procent är negativa till förslaget och resten är osäkra eller vill inte svara. En klar majoritet tycker också att den som är arbetslös själv ska få välja vem som ska hjälpa dem tillbaka till arbete. Klart fler är positiva till att arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring borde slås ihop till ett enda system (50 procent för och19 procent emot) och lika många håller med om att a-kassan borde skötas av staten (50 procent för och 22 procent mot).

Det finns många skäl att göra om dagens spretiga system. Villkoren ser mycket olika ut för den som är arbetslös men tidigare har arbetat, den som aldrig har arbetat, den som har varit sjukskriven men vill pröva ett annat yrke, den som har blivit arbetslös i samband med sjukskrivning, eller kanske sjukskriven under sin arbetslöshet. Även om behovet här och nu är detsamma för individen – ekonomisk grundtrygghet och stöd att komma tillbaka till arbetslivet – gäller olika ersättningsnivåer och olika möjligheter att få hjälp, vilket inte minst har illustrerats av den osäkerhet många har upplevt i samband med de senaste årens reformer. Att det finns två olika system för stöd för den som inte har möjlighet att arbeta leder till osäkerhet om hur han eller hon kan hjälpas. Den som är sjukskriven riskerar att hamna i en situation där alltför mycket fokus läggs på orsaken till sjukskrivningen och alltför lite av ansträngningarna handlar om att få hjälp att hitta ett jobb man faktiskt kan klara. Om inte orsaken till att man inte kan arbeta har någon betydelse så bör ersättningen vara densamma. I vårt förslag till en sammanhållen omställningsförsäkring kommer den enskildes behov av åtgärder att hamna i fokus. Kvalificerade utförare av omställningstjänster kommer att finnas som resurs för den som står utan arbete. Tillsammans med myndigheten som beviljar ersättning, den enskilde och eventuell arbetsgivare kommer en handlingsplan att upprättas.

Även reglerna för hur man kvalificerar sig för försäkringen bör ses över, då det finns många, särskilt unga, som ännu inte lyckats få sin första anställning och som behöver stöd för att ta sig in på arbetsmarknaden.

Med en omställningsförsäkring med valfrihet för den enskilde att välja utförare finns en möjlighet att fortsätta att utveckla en tjänstemarknad som kan inrikta sig på att hjälpa människor med kompetensutveckling, rehabilitering och arbetsförmedling. Nya företag som kombinerar olika metoder och synsätt skulle kunna växa fram. Alla är olika och upplever sin situation på olika sätt. Därför skulle en mångfald av angreppssätt och metoder som kan anpassas till individen troligen bli effektivare, eftersom individens eget engagemang är oerhört viktigt för att nå resultat.

Dagens arbetsmarknad är mycket mer föränderlig än den var då det nuvarande systemet byggdes upp. Människor byter inte bara från en anställning till en annan, de byter yrkesinriktning, börjar arbeta i nya branscher, går mellan att vara egenföretagare och anställda i en helt annan omfattning än tidigare. Denna rörlighet kommer troligen att öka, vilket är positivt för både arbetsgivarna som lättare kan locka nya anställda när de behöver det, och för de anställda, som får större möjlighet till personlig utveckling och tillfredsställelse genom att ha större möjligheter att forma sin karriär. Men denna rörlighet kräver en grundtrygghet som inte ligger i att ha varit anställd på samma företag i flera år, eller ha varit med i fackföreningen eller a-kassan en viss tid. Därför bör också premien till en omställningsförsäkring vara det samma oavsett vilken bransch man arbetar i.

Människor har olika förutsättningar och olika sätt att se på sig själva och sin karriär. Men alla har samma behov av grundläggande trygghet i arbetslivet. Därför är det dags att ta ett större strukturellt grepp på socialförsäkringssystemet och bygga ett system med sikte på framtidens arbetsmarknad. Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har möjligheten. Stöd finns i opinionen och en stabil majoritet i Riksdagen verkar inom räckhåll. Nu är det dags för handling.

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef, Almega

Marie Silfverstolpe
näringspolitisk expert, Almega
 

Läs debattartikeln på Svenska Dagbladets webbplats

Replik från 6F

Replik till 6F:

Människor bör inte låsas in i ett yrke
De som är arbetslösa har ingen sjukdom” skriver ordförandena i 6F i en replik på vår artikel om en obligatorisk och gemensam försäkring i stället för dagens sjukförsäkring och a-kassa. I en annan replik tror Kjell Ratio och Oskar Ernerot från LO att vårt förslag innebär risk för ineffektiv och dyr byråkrati.

Vi har valt att främst koncentrera oss på hur dagens system kan byggas om för att bättre passa framtidens arbetsmarknad. Det är förvånande att så många debattörer utgår från dagens, ja till och med gårdagens, verklighet i sin retorik.

Vi anser att avgiften inte bör vara differentierad och att ersättningsnivån ska vara densamma, oavsett orsaken till att man inte arbetar. Att människor inte ska låsas fast i ett yrke eller hos en arbetsgivare är också en viktig poäng, eftersom människor utvecklas, byter yrke och inriktning flera gånger i livet.

Att bli sjuk eller arbetslös kan se ut som olika situationer, men om sjukskrivningen innebär att man inte kan komma tillbaka till sin anställning inom rimlig tid har man de facto hamnat i ett läge där man behöver hitta ett nytt jobb. Att då dela in människor i olika grupper är inte meningsfullt. Det viktiga är att hjälpa dem tillbaka! En ny omställningsmyndighet skulle få i uppgift att bedöma rätten till ersättning och sköta utbetalningar, samt att upphandla de tjänster som – utifrån varje individs behov – ska hjälpa till med exempelvis rehabilitering, utbildning eller att hitta ny anställning. Alltså ett i stora delar förändrat uppdrag jämfört med dagens Försäkringskassa och Arbetsförmedling.

Argumentet från 6F – att fackförbunden bör få fortsätta sköta a-kassan för att ”skapa ett engagemang bland fackförbunden i arbetslöshetsfrågor” klingar ihåligt när meningen fortsätter: ”ger även incitament för den enskilde att bli medlem i tillhörande fackförbund”.

Framtidens omställningsförsäkring bör utformas utifrån behoven hos alla dem som vill lämna utanförskapet, inte utifrån fackförbundens egenintresse att värva medlemmar.

ULF LINDBERG
näringspolitisk chef, Almega

MARIE SILFVERSTOLPE
näringspolitisk expert, Almega

Läs debattartikeln så Svenska Dagbladets webbplats