Almega svarar Utredarna

Vår avsikt är att presentera ett förslag till en lösning på ett stort problem – utanförskapet.  Det är det som är vår utgångspunkt, vi har inte svar på alla frågor ännu men ska gärna besvara dina.

1. Almega vill lägga samman arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen. Betyder det att Almega vill omvandla också a-kassan till en allmän försäkring, som är helt skattefinansierad och där alltså inga individuella premier tas ut såsom a-kasseavgiften idag?

Vi menar att det ska vara en allmän försäkring som dagens sjukförsäkring. Vi menar att den ska finansieras via sociala avgifter och egenavgifter via skattsedeln. Några individuella differentierade avgifter blir det därför inte frågan om.

2. Almega lämna inkomstbortfallsprincipen fullt ut och låta den ersättas av ett grundskydd?

Vi menar att det primärt är en fråga om en inkomstbortfallsprincip. Vi har inte tagit ställning till nivåer men menar att dagens nivåer kan vara relevanta. Det ska alltid löna sig att arbeta. Vi har också förespråkat kompletterande försäkringar  för de som önskar kompensera ytterligare inkomstbortfall. Dessa skulle t ex kunna erbjudas av fackförbund. Man skulle även kunna överväga ett avdrag på skatten för dem som tecknar dessa. Svaret hänger även ihop med  din tredje fråga

3. Almega noterar att många unga arbetslösa saknar rätt till ersättning eftersom man inte uppfyller a-kassans arbetsvilllkor. Samtidigt inskärper Almega att den nya försäkringen skall vara en omställningsförsäkring. Hur vill Almega lösa detta dilemma? Hur kvalificerar man sig för rätt till ersättning i Almegas förslag?

Här berör du det absolut svåraste. Det måste gå att hitta en lösning som innebär att ungdomarna inte kommer in ett beroende av försörjningsstöd. Det är viktigt att de snabbt får ta del av alla de åtgärder som behövs för att hitta sin plattform i arbetslivet. Vi menar – men är inte helt färdigtänkta – att systemet ska inkludera ungdomarna men det är skäligt att det finns några specialregler. En sådan kan vara skillnad i ersättningsbelopp.

Vårt förslag bygger på aktivitet hos dem som omfattas av försäkringen utifrån var och ens förutsättningar. Just när det gäller ungdomar så är krav på att vara aktiv en viktig faktor för att snabbare komma in i arbetslivet. Det kan t ex vara utbildningsinsatser, handledning  eller praktikplatser.

Precis som för övriga är det viktigt med uppföljning.