Ändra Arbetsförmedlingen!

I dagens Dagens samhälle  har borgarrådet i Stockholm Ulla Hamilton aktualiserat frågan om vikten av att samordna olika aktiviteter för att minska utanförskapet. Enligt Hamilton görs det mycket men kan göras mer. Bland annat säger hon:

Jag skulle också välkomna att Arbetsförmedlingen i Stockholm öppnade för en bredare tillämpning av lagen om valfrihet. Alla bör välkomna fler aktörer som jobbar för att minska utanförskapet och för en bättre fungerande arbetsmarknad i Stockholm.

Vi på Almega håller med. Det är beklagligt att den lag som riksdagen fattade beslut om juni 2010 ännu inte fått större genomslagskraft. I ett av våra seminarier i Almedalen i somras berörde vi detta och menar att Arbetsförmedlingen i vart fall bör arbeta för en ökad tillämpning i Stockholmsregionen. Vi vet att många av de omställningsaktörer som finns på marknaden skulle kunna medverka till bättre resultat.

Frågan om hur matchningen av arbetskraft ska gå till är aktuell även hos andra. Åsa Romson säger i sitt sommartal den 26 augusti:  

Jag blir bedrövad varje gång jag hör om unga som gått färdigt en utbildning men som när de kommer till arbetsförmedlingen inte får stöd att söka jobb inom sitt område. Jag har i veckan kontaktat företrädare för arbetsförmedling, akademikerfack och näringslivet för att höra hur de ser att matchningen av nyexaminerade kan förbättras och vilka erfarenheter man hade av fler branchspecifika och fria arbetsförmedlingar som vi såg på 90-talet.

Vi har sagt det tidigare det finns ett regelverk att tillämpa, det finns utförare som har kompetens och erfarenhet av att arbeta med dessa frågor. Det finns internationella erfarenheter att ta del av.

När bjuder Arbetsförmedlingen in till ett uppstartmöte?