Våga tänka nytt

När jag lyssnade på deltagarna i vårt seminarium Försäkring för trygghet i förändring – En skattereform för tjänstesamhället i morse så blev jag än mer övertygad att vi tänker rätt med våra ideer om en omställningsförsäkring. När man hör företagaren Kari Forsén från Steria berätta om kostnader för personal, svårigheter att hitta rätt personal, hotet från den globala konkurrensen, ja då inser jag att vi måste hitta en lösning som minskar tiden i utanförskap.

När Annette Böe från Nacka visar på svårigheten att få dem som står långt bort från arbetsmarknaden åter, ja då inser man det orimliga i att 40 procent av dem som har försörjningsstöd är arbetslösa.

Även  forskaren Stefan Eriksson från långtidsutredningen påpekar vikten av att underlätta omställningen genom en obligatorisk a-kassa.

Roger Mörtvik från TCO hade andra infallsvinklar mer av partsgemensam art. Att slå i hop försäkringar var inte aktuellt.

Gunvor G Ericson talade varmt för en omställningsförsäkring och Gunnar Axén öppnade upp för långsiktiga lösningar.

Det känns även efter morgonens diskussion som att vi på Almega med vårt förslag om en omställningsförsäkring med utförare som snabbt kan vidta de åtgärder som behövs för att få folk åter i arbete är inne på rätt linje.

Våga tänka nytt!