Skynda långsamt? En fråga om timing

På seminariet om en ”Internationell innovationsstrategi för Skåne” propagerades för att ta initiativ, hellre fort och fel än inte alls. Att använda entreprenörers driv för att skapa affärer och få dem att hitta lämplig teknologi, istället för att börja i tekniken och skapa affärer från den. Ett spännande samarbete mellan telekomföretag och vårdföretag för att utrota diabetes typ 2 har skapats. Summan är att man skapar ett världsunikt projekt som drar till sig expertis från andra länder i världen.

Några försök kanske inte lyckas men andra gör det, hellre än att planera ihjäl projektet.

Mottesen framhölls på seminariet om ”Where are North Africa and the Middle East heading after the revolutions?” där omvärlden efterfrågar demokratiska val snarast men där det politiska klimatet efter diktaturen exempelvis Egypten lämnat endast två landsomfattande organisationer; fackföreningen och moskén. Det finns ett värde i att låta andra partier hinna formera sig innan man håller allmänna val. Under tiden behöver länderna i områdete inte främst pengar men hjälp att upprätta demokratiska institutioner.

I båda fallen finns det möjlighet för svenska tjänsteföretag att hålla sig framme för att känna av stämingen och vara på plats där det händer – när det händer.