Hur kan arbetsgivare göra skillnad?

Diskussioner om psykiskt sjukdom är alltid intressanta att föra.  Jag fick i min förberedelse fundera inte bara hur aebetsgivaren ska hantera psykisk ohälsa utan även mina egna attityder och bristande kunskaper.

Åsa Ramel och jag fick bland annat höra att regeringen fattat beslut om vissa förändringar i reglerna om företagsstöd när man anställer personer med något handikapp. Det kommer vi att informera om senare.

www.handisam.se kan du läsa mer om bland annat som chef ska agera.