Export av välfärdstjänster – nästa exportsuccé?

Mitt i  Almedalsveckan arrangerade Almega ett seminarium om vad som behövs för att få igång exporten/internationaliseringen av vården, skolan och omsorgen. Företagsrepresentanter, politiker, parterna och andra intresserade samlades på Visby Hotell.Oavsett om det var representanter från barnomsorg, vård, riskkapital, så var man överrens om att Sverige har varit och är otroligt framgångsrika när det kommer till att bygga tjänsteföretag. Varför är det då så? Jo, till stor del tack vara våra icke-hierarkiska organisationsmodeller och ledarskapskulturer. Kanske är det så att dessa modeller av managementsystem är det främsta konkurrensmedlet. Inte minst Thomas Berglund, som ju har gedigen erfarenhet från Securitas expansion och som nu leder Capio, underströk betydelsen av företagskulturen. Välfärdsföretags främsta tillgång är medarbetarnas kompetenser och förmågor.

Från Polaris deltog Jan Dahlqvist. Han betonade barnomsorgsmarknads enorma potential över hela kontinenten. Polaris är ägare till Pysslingen och har starkt fokus på kvalitet. Visst är det så att riskkapitalbolag investerar för att sedan planera för exit, men under tiden för ägande återinvesteras överskottet i bolaget och resultatet blir både ökad kvalitet och ökad effektivitet, vilket till slut i bästa fall ger möjlighet till vinstöverskott. Skulle kunderna vara missnöjda med kvaliteten så skulle inga barn söka sig till skolan, så med vouchersystemet så har man en slags rensning inbyggd i systemet.

Jag hoppas verkligen inte att den utredning som kommer att tillsättas för att se över reglerna för vinstuttag, inför icke-marknadsmässiga konkurrenshämmande regleringar. Då skulle den idag avvaktande attityden från investerare utbytas till totalt ointresse. Tänk vad många nöjda barn, föräldrar och skolpersonal som skulle drabbas. Självklart ska vi ha kontroll och inspektion och genom ex upphandling säkerställa att kvaliteten sätts i främsta rummet. Det kunde jag också notera att samliga seminariedeltagare var rörande överrens om.

Sedan tyckte jag att det var intressant att lyssna till Annelie Nordström, ordförande för Kommunal. Hon ville se ökad internationalisering inom både förskolan och äldreomsorgen, inte minst av jämställdhetsskäl. Hon tryckte på att den svenska förskolans unikhet inte är själva lärandet utan snarare det totala uppdraget dvs konceptet med lärande, omsorg och trygghet som viktiga faktorer. Internationalisering skulle kunna bidra till en större arbetsmarknad för Kommunals medlemmar och förhoppningsvis hjälpa till att höja statusen för yrkeskårerna.

Är då välfärdstjänster en framtida exportsuccé? Ja, det var nog alla överrens om, men man måste nog bredda begreppet så att man innefattar internationalisering. Kanske är det så att många arbetstillfällen kommer att genereras utanför Sveriges gränser, men det betyder inte att det inte skulle vara av godo för företaget i Sverige. Genom att huvudkontor, strategiska delar som utvecklingsavdelningar mm etableras i Sverige så skapas alltid arbeten runt omkring dessa. Securitas har ju ex vuxit enormt utanför Sverige och självklart är det av stor vikt för både Securitas och Sverige.