Drömstart i Almedalen

Vilken drömstart på almedalsveckan i Almegas tält på Hästgatan 12! Över 100  personer deltog en kylslagen morgon på Svenskt Näringslivs och Almegas seminarium om matchningsproblemen.

Nu blev det inte bara diskussion om matchning även utbildningsfrågorna stod i fokus. Just det har ju varit mer i fokus än planerat med tanke på Svenskt Näringsliv utspel om humaniora. Debatten visade på ett behov av nytänkande. Det har Almega markerat genom vårt förslag att slå samman arbetslöshetsförsäkringen.

Det kändes som det fanns en viss samsyn för att öppna upp arbetsförmedlingen lagen om Valfrihetssystem. Senast om  fem år trodde Bettina Kshefi att det skulle kunna ha skett.

Trygghet i omställning poängterades av TCO:s Eva Nordmark, Bättre kontakt mellan arbetsgivare och utbildning arbetsgivare och arbetsförmedling tyckta Anna-Lena Bohm från Uniguide på,

Mehmet Kaplan (MP) berörde bland annat behovet av ett synsättt som präglas av livslångt lärande.

Det blir intressant att se om Arbetsfömedlingen verkligen kommer att bli föremål för alla det åtgärder som vi vill se.