Almedalen – en möjlighet för smala ämnen

Jag har för egen del deltagit mycket aktivt i Almedalen i sju år. Jag tycker på det hela taget att Almedalen har utvecklats positivt. I det lägger jag att diskussionerna och seminarierna fått allt större kvalitet. Jag imponeras också av att deltagarna och de som lyssnar så aktivt tar del av de olika seminarierna.

Jag håller inte alls med om dem som säger att Almedalen alltmer tas över av de stora. Det är tvärtom så att formatet i Almedalen ger stora möjligheter för smala ämnen och för de arrangörer som inte har så mycket resurser.