Skatter och det kunskapsintensiva samhället

De branscher som förväntas ge framtidens jobb och tillväxt i Sverige är de som beskattas hårdast. Särskilt tung är skattebördan för företag inom forskning och utveckling.

En ny rapport som skrivits av Handelns Utredningsinstitut (HUI) på uppdrag av Almega visar att olika branscher beskattas olika mycket. Tyngst skattebörda har de kunskapsintensiva tjänstenäringarna. Företag inom forskning och utveckling är tyngst beskattade
 

Läs rapporten: Skatter och det kunskapsintensiva samhället (pdf)