Kompetenser för handlingskraft

Almega har gjort en undersökning som visar vad svenska tjänsteföretag tycker att gymnasiet och högskolan ska bli bättre på, och vilka kompetenser man saknar hos dem som söker jobb direkt efter gymnasiet eller högskolan.

  • Dålig samverkan mellan skola och näringsliv.
  • Okunskap hos skolpolitiker om näringslivets behov.
  • Nästan obefintliga karriärmöjligheter för lärare vilket gör att det saknas incitament till att utvecklas i sin lärarroll eller att utveckla undervisningen utifrån omvärldens behov.

Detta är tre av de viktigaste hindren för att utveckla gymnasiet och högskolan till högklassiga plantskolor.

I den bästa av världar utbildar gymnasie- och högskola människor som efterfrågas av näringslivet och genast får jobb. Idag är det inte så.

Denna rapport sammanfattar undersökningen och ger förslag på lösningar på de problem som finns. En av de viktigaste slutsatserna är att företagen vill anställa människor som har stor förståelse för hur människor fungerar och som därmed kan möta kunder och kollegor på ett bra sätt. Detta är för många viktigare än baskunskaper.

Läs rapporten! (pdf)